Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michał Koralik gościł w starostwie powiatowym w Tarnowie. Rozmowy dotyczyły współpracy gminy z samorządem powiatu tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Jacek Hudyma oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach.

Podczas spotkania omawiane były kwestie związane ze wspólnymi działaniami samorządów oraz ważne zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na terenie powiatu tarnowskiego, a w szczególności budowie chodnika przy drodze powiatowej w Bruśniku.

- Na terenie powiatu inwestujemy nie tylko w drogi, ale także w chodniki. Dla nas ważne jest zarówno bezpieczeństwo kierowców, jak i pieszych dodaje wicestarosta Jacek Hudyma.

Kolejny temat dotyczył wsparcia finansowego remontu dachu hali sportowej w Ciężkowicach, a także budowie boiska sportowego przy Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach.
Rozmowy dotyczyły również wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.


- Tylko dobra współpraca, owocne spotkania pozwolą dobrze realizować ważne dla mieszkańców zadania powiedział Starosta Roman Łucarz.

Przewodniczący Koralik podziękował staroście i wicestaroście oraz całemu zarządowi za wsparcie finansowe na realizację ważnych inwestycji.