Podkreślano, że Wincenty Witos był wielkim patriotą, który wiedział, że ziemia zabezpiecza narodowi polskiemu wolność i niezależność. W Wierzchosławicach odbyło się modlitewne spotkanie i konferencja naukowa upamiętniające 148. rocznicę urodzin trzykrotnego premiera w II RP i wybitnego przywódcy chłopów polskich. Uczestniczył w tym wydarzeniu m.in. wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Mszę św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach w intencji polskich rolników oraz Ojczyzny odprawił biskup Leszek Leszkiewicz, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Grób Witosa, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Otwierając konferencję w Centrum Kultury Wsi Polskiej przewodnicząca rolniczej „Solidarności”, poseł Teresa Hałas przypomniała, że modlitewne wspomnienia powiązane z dyskusją na temat aktualnych problemów w rolnictwie i na polskiej wsi w miejscu urodzin Wincentego Witosa organizowane są od wielu lat. Gromadzą nie tylko przedstawicieli różnych organizacji i samorządowców, ale także najważniejsze osoby w państwie.

- Ziemia, własność i jej dziedzictwo zabezpieczają byt narodu. Dobrze wiedział o tym Wincenty Witos. Poza tym trwał przy wartościach. Zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli się zniszczy wiarę, to zniszczy się jedność narodu polskiego – stwierdziła poseł Teresa Hałas.

Wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk powiedział, że Wincenty Witos był człowiekiem niezwykłym, który powinien być wzorem do naśladowania dla wszystkich zajmujących się polityką.

- To był dobry gospodarz. Zarówno u siebie w zagrodzie, ale również jako osoba odpowiedzialna za losy kraju. Troszczył się rolników i o Polskę – mówił wicepremier. Dodał, że polskie rolnictwo w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań.

- Takim wyzwaniem jest problem ubezpieczeń upraw rolnych, aby były realne dla rolników i szybko następował zwrot utraconej wartości w momencie klęsk żywiołowych. Wyzwaniem są ceny nawozów, paliw, środków do produkcji rolnej. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na pomoc dla rolników i dopłaty do nawozów – stwierdził Henryk Kowalczyk.

– Wieś się zmienia, warunki do życia się poprawiają, ale wciąż jeszcze są gorsze niż w miastach. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Pragnę zapewnić, ze dokładać będziemy wszelkich starań, aby polskie rolnictwo coraz szybciej się rozwijało, że będziemy się troszczyć o rolników i wykonywać w tym względzie swoją pracę rzetelnie i jak najlepiej.

Wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma podkreślił, że przykład Wincentego Witosa pokazuje, że ludzie z małych miejscowości również mogą być skutecznymi politykami i dobrze zarządzać krajem.

- Jest symbolem ruchu ludowego, z którym w pełni się utożsamiał. To jemu zawdzięczamy, że jest on tak barwny i ma tak wiele form wspólnego uczestnictwa. Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, to wszystko trwa i rozwija się właśnie dzięki postawom kształtowanym przez tego wybitnego Polaka. Dlatego w kolejne rocznice urodzin składamy hołd Witosowi w miejscu, gdzie się urodził i uprawiał ziemię – tłumaczy wicestarosta.

Na wniosek poseł Anny Pieczarki minister rolnictwa i rozwoju wsi przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali je Bartłomiej Augustyn z Ołpin, Andrzej Bryndal z Rzepiennika Strzyżewskiego, Mateusz Budzik z Radlnej, Wiesław Chrzanowski z Lichwina, Andrzej Drwal, Marcin Gałuszka i Piotr Wrona z Woli Rzędzińskiej, Romuald Haraf i Zbigniew Jurkiewicz z Jastrzębi, Stanisław Jarosz z Mikołajowic, Grzegorz Kieć z Łęgu Tarnowskiego, Józef Klisiewicz z Szerzyn, Ryszard Knapik i Jan Zelek z Lusławic, Stanisław Kuta ze Starych Żukowic, Kacper Mizera z Jadownik Mokrych, Wojciech Musiał z Niecieczy, Stanisław Nowak z Wojnicza, Stanisław Starostka z Łękawicy, Agnieszka Śręba z Jodłówki-Wałek, Magdalena Urban i Grzegorz Urban z Kowalowej, Jan Więckowski z Rzepiennika Biskupiego, Sylwester Wojciechowski z Demblina oraz Dariusz Zwoliński z Janowic.

Warto dodać, że do Wierzchosławic na obchody 148. rocznicy urodzin Witosa przyjechali ponadto m.in. zastępca szefa kancelarii prezydenta RP Piotr Ćwik, wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wicemarszałek Józef Gawron, starostowie dąbrowski i proszowicki: Lesław Wieczorek i Krystian Hytroś, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu tarnowskiego. Odczytane zostały listy okolicznościowe od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz od prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.