Powiat Tarnowski rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Dowiedz się, jak skorzystać z tych środków.

Dla kogo dotacje?
Właścicieli domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym (co najmniej klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012) lub elektrycznym źródłem ciepła.

Jak dostać dotację?
Środki dla mieszkańców w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi na terenie Powiatu Tarnowskiego na lata 2019-2022, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, pok. 201.

Poniżej link do „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania przez Powiat Tarnowski dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym” - tutaj.

Formularz wniosku.

Termin składania wniosków
Wnioski na określonym w regulaminie formularzu należy składać w terminie od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r.

Sprawdź, jakie to proste!

W ramach realizowanych projektów będzie możliwe:

- demontaż kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;
- zakup i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dowiedz się więcej!
O więcej szczegółów pytaj w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, tel. 146883340, - 41, pokój nr 201, mail: kkurasz@powiat.tarnow.pl