Dnia 23 lipca 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowy na zadania inwestycyjne o łącznej długości ponad 45 kilometrów. Co istotne, w większości umowy te obejmują projekty wieloletnie.

Dofinansowanie przyznane przez premiera Mateusza Morawieckiego tylko na te zadania wynosi łącznie 102 248 179 złotych. Małopolska w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku otrzymała łącznie blisko 300 milionów złotych na 274 inwestycje drogowe.

Przedstawiciele Powiatu Tarnowskiego, w osobach Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza, oraz Etatowego Członka Zarządu Tomasza Stelmacha, podpisali umowę dotyczącą finansowania - w ramach tego programu - remontu mostu w Ostrowie na rzece Dunajec.

- 24 samorządy z naszego regionu zrealizują zadania, na które czekają Mieszkańcy. Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg małopolskie drogi staja się bardziej komfortowe i bezpieczne, a kolejne inwestycje są impulsem do rozwoju gospodarczego przedsiębiorców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zmienił sposób myślenia o dofinansowywaniu inwestycji na drogach lokalnych. Samorządy mogą pozyskiwać środki także na zadania wieloletnie. Tego wcześniej nie było, a to właśnie ten mechanizm pozwala na realizację zadań z większym potencjałem, bardziej złożonych, w tym tych uwzględniających obiekty mostowe i inne obiekty inżynieryjne. Jak powiedział Pan Premier, „równomierny rozwój Polski, wspieranie biedniejszych regionów i naprawa zapóźnień cywilizacyjnych w każdym zakątku kraju – to obiecaliśmy i to realizujemy” – dodaje wojewoda.

W ramach rozstrzygnięć Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) w latach 2019 – 2024 do Małopolski trafi 539 989 101,34 zł.

Powiat Tarnowski, w ramach dofinansowania z rządu, otrzymał środki na remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+858,00 do km 3+300,00 (obiekt mostowy w km 2+910,00 do km 3+199,00) w miejscowości Ostrów, z terminem realizacji od maja 2021 do marca 2023. Wartość projektu ogółem to 23 910 116,89 zł, natomiast wnioskowana kwota wynosi 19 128 092,00 zł (80% dofinansowania).

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (link do informacji).