Wizytę w Starostwie Powiatowym w Tarnowie zlożyli Wojewoda Łukasz Kmita wraz Wicewojewodą Ryszardem Pagaczem. Gospodarzem roboczego spotkania był Starosta Tarnowski Roman Łucarz, uczestniczyli w nim także Wicestarosta Jacek Hudyma, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie najważniejszych zadań zawartych w tegorocznym budżecie. Dużo czasu poświecono szeroko pojętej współpracy między samorządem a strukturami rządowymi na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Władze powiatu przedstawiły również podstawowe informacje związane z ważnymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi do realizacji na terenie powiatu na najbliższe miesiące.

Przybyła delegacja z uznaniem patrzyła na osiągnięcia i inwestycje realizowane przez Powiat Tarnowski oraz plany na przyszłość.
Spotkanie okazało się owocne i dobrze ocenione przez obydwie strony - gospodarzy i przybyłych gości.