Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski podpisał umowy z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu tarnowskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach ogólnopolskiemu programu finansowania służb ratowniczych. Za przyznane pieniądze zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie potrzebne strażakom ochotnikom.

- Co roku przeznaczamy określone środki na ochotnicze straże pożarne, ale wspieramy finansowo także działalność zawodowej straży. W tym roku przekazaliśmy znaczne pieniądze na zakup wozów bojowych, to była pierwsza część naszego wsparcia, a teraz dofinansowujemy doposażenie jednostek w sprzęt bojowy – powiedział prezes Kazimierz Koprowski.Do jednostek OSP w powiecie tarnowskim trafi łącznie na ten cel blisko 100 tys. zł.

- Środków przekazywanych ochotniczym strażom pożarnym na wyposażenie niezbędne w codziennej pracy nigdy nie jest za wiele. Warto mieć na uwadze, że dzisiaj strażacy ochotnicy to nie tylko ci, którzy jadą do pożaru, ale uczestniczą również w wielu innych akcjach, świadcząc pomoc mieszkańcom. Trudno wyobrazić sobie wiele uroczystości – państwowych, samorządowych czy parafialnych bez udziału naszych strażaków ochotników – stwierdził starosta tarnowski Roman Łucarz.W wydarzeniu uczestniczyła poseł Anna Pieczarka, która jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków mocno wspiera działalność OSP w naszym regionie.