Starosta Tarnowski Roman Łucarz sprawował honorowy patronat nad tarnowskimi obchodami upamiętniającymi Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości samorząd powiatu tarnowskiego reprezentowali etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach i radny powiatowy Józef Gądek.

W całym kraju obchodzona była 78. rocznica rzezi wołyńskiej z 11 lipca 1943 roku, kiedy to rozpoczęła się kulminacja mordów na ludności polskiej oraz innych mniejszości narodowych zamieszkujących Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej. Zbrodnie te były dokonywane w okrutny sposób przez oprawców z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Tarnowskie uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich, która odprawiona została w kościele Maksymiliana M. Kolbego w Tarnowie. Następnie nastąpił przemarsz ulicami gen. Józefa Bema i Najświętszej Marii Panny pod Kurhan Kresowy na Starym Cmentarzu. Tam odśpiewany został hymn państwowy, przywołano fakty oraz wspomnienia świadków, a także złożono wiązanki kwiatów i światła pamięci.

Organizatorem tarnowskich obchodów było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Tarnowie

Zdj. Paweł Topolski