Z okazji obchodów 175. rocznicy rzezi galicyjskiej, jednego z najdramatyczniejszych wydarzeń w historii lokalnej i dziejach Polski, odbyło się spotkanie modlitewne przy Mogile Ofiar Rabacji na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Uczestniczyli w nim samorządowcy z powiatu tarnowskiego, w tym starosta Roman Łucarz.

Od wielu lat środowiska skupione wokół Festiwalu Niepodległości, a teraz także instytucjonalnie wokół Fundacji Promocji Dziedzictwa Lokalnego PRO PATRIA SEMPER starają się kultywować pamięć o tych dramatycznych, bratobójczych aktach i ich ofiarach, rozważając jednocześnie ich przyczyny i konsekwencje, a także wyciągać z tych rozważań konieczne dla całej wspólnoty narodowej wnioski i przestrogi.

W tym roku, z powodu panującej wciąż pandemii, obchody rocznicowe miały charakter jedynie symboliczny.

- Rzeź galicyjska jest jedną z najtragiczniejszych kart nie tylko lokalnej historii, ale dziejów polskich – twierdzi starosta Roman Łucarz. – Trzeba przywoływać prawdę o tych wydarzeniach nie po to, aby sądzić, ale po to, aby poddawać refleksji współczesnego pokolenia prawdę o tajemnicy ludzkiej natury. Człowiek, jeśli się zagubi, może dokonywać złych i okrutnych czynów.

Obchody 175. rocznicy rzezi galicyjskiej, jednego z najdramatyczniejszych wydarzeń w historii lokalnej i dziejach Polski odbyły się przy Mogile Rabacyjnej na Starym Cmentarzu w Tarnowie, w której pochowanych jest 207 ofiar rzezi, osób mieszkających i okrutnie pomordowanych w różnych miejscowościach naszego regionu, również tych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz obecnych powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, dębickiego i mieleckiego.

Musimy Polsce i światu przypominać nie tylko o bolesnej martyrologii, bohaterach i ofiarach dramatycznych doświadczeń historycznych oraz ich krwawym przebiegu, ale także chlubną prawdę o tym, jak z traumą wywołaną tymi tragicznymi doświadczeniami poradziła sobie nasza lokalna wspólnota. W tym przypadku, prawdę o tym, jak proces zrozumienia przyczyn, ekspiacji oraz zadośćuczynienia za poczynione zło przyczynił się do uzyskania narodowej świadomości przez potomków uczestników rabacji, a następnie przysłużył świętej sprawie niezależnego bytu wolnej Ojczyzny. Owa roztropna reakcja na narodową tragedię, przyczyniła się bowiem także do tego, że to właśnie tutaj, a nie gdzie indziej, realnie zaczęła się w 1918 roku odradzać wolna Polska.