Powiat tarnowski otrzymał 75 tys. zł od województwa małopolskiego na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do nauczania zdalnego dla szkół prowadzących kształcenie ogólne. Symboliczny czek gwarantujący przyznanie pieniędzy Marta Malec-Lech z zarządu województwa wręczyła etatowemu członkowi zarządu powiatu tarnowskiego Tomaszowi Stelmachowi.

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością przejścia z nauczania tradycyjnego na nauczanie zdalne samorząd Małopolski postanowił doposażyć szkoły w województwie w odpowiednie narzędzia cyfrowe. Najpierw przeznaczył środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla szkół kształcących w kierunkach zawodowych. Dzięki temu szkoły powiatu tarnowskiego w Ryglicach, Zakliczynie, Żabnie i Wojniczu pozyskały 34 komputery z oprogramowaniem umożliwiającym nauczanie zdalne za kwotę 119 tys. zł.

Teraz województwo małopolskie zdecydowało się wesprzeć w nauczaniu zdalnym szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne. Łącznie do tego typu szkół w Tarnowie i powiecie tarnowskim trafi sprzęt komputerowy o wartości przeszło 1,6 mln zł.

- Liczę na to, że zakupione komputery, laptopy i oprogramowanie będą wsparciem dla uczniów i nauczycieli, ułatwiając komunikację i realizację zajęć, zarówno w czasie pandemii jak i po jej zakończeniu – powiedziała Marta Malec-Lech.

Powiat tarnowski otrzymał 75 tys. zł na zakup około 30 komputerów z oprogramowaniem dla pięciu prowadzonych przez siebie szkół prowadzących kształcenie ogólne. Pieniądze na ten cel otrzymały również samorządy gminne oraz prowadzący placówki niepubliczne.