Obecnie w DPS w Karwodrzy podopieczni korzystają z trzech samochodów, które średnio dziennie pokonują ok. 140 km. Nowy samochód kosztował ponad 164 tys. zł, a udało się go kupić dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Tarnowskiego oraz z PFRON. Teraz poprawi się bezpieczeństwo i komfort dowożenia mieszkańców placówki m.in. do poradni specjalistycznych. To dziewięcioosobowy bus marki Renault Trafic wyposażony w windę i miejsce na wózek inwalidzki.

Dyrektor DPS w Karwodrzy, Monika Chrobak podziękowała w imieniu mieszkańców i pracowników DPS Zarządowi Powiatu Tarnowskiego za zakup samochodu, Dyrektor Marcie Mordarskiej za dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON, jak również Dyrektor PCPR w Tarnowie Annie Górskiej za wspieranie inicjatyw. Samochody, którymi dysponuje DPS są na co dzień eksploatowane, nowy samochód zastąpił Forda z 1999 r. Dzięki zakupowi w znacznym stopniu poprawi się dostępność do usług świadczonych na rzecz mieszkańców, zwiększy się bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się.

Mieszkańcy DPS regularnie są dowożeni do poradni specjalistycznych, na wszelkiego rodzaju wyjazdy prospołeczne. Samochody służą również załatwianiu innych spraw bieżących niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, a także Środowiskowego Domu Samopomocy, który również funkcjonuje na tym terenie i zapewnia m.in. dowóz uczestników.

W uroczystości przekazania nowego samochodu uczestniczyła Poseł Anna Pieczarka, natomiast samorząd powiatu tarnowskiego reprezentowali Starosta Roman Lucarz, Wicestarosta Jacek Hudyma oraz Bogdan Płachno - Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego. W wydarzeniu brała również udział Marta Mordarska Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Anna Górska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, Grażyna Karaś – Radna Powiatu Tarnowskiego, Mateusz Janiczek – Radny Rady Miejskiej w Tuchowie oraz Ojciec Kapelan Piotr Kurcius, który dokonał aktu poświęcenia samochodu.