Fundacja CORDARE oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie zachęca dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpostawowych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego do udziału w projekcie “ŚWIĘTE SŁOWA”. Patronat nad tym artystycznym przedsięwzięciem objęli: Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek oraz Burmistrz Żabna Marta Herduś.

Projekt organizowany jest, z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem uczestników będzie stworzenie plakatu – ilustracji do wybranych słów Jana Pawła II, zawartych w jego wypowiedziach, homiliach lub utworach literackich.

Dla autorów najlepszych prac, przewidziane są nagrody w tym ufundowanie stypendium artystycznego CORDARE (1000,00 zł) dla autora jednego plakatu (Grand Prix). Na podsumowanie planowana jest również prezentacja nadesłanych prac w formie wystawy stacjonarnej w żabnieńskim GCK oraz wirtualna galeria plakatów dostępna online.

Szczegóły w Regulaminie Projektu:

https://cordare.eu/wp-content/uploads/2020/05/swiete-s%C5%82owa-REGULAMIN.pdf

https://cordare.eu/wp-content/uploads/2020/04/Karta-zg%C5%82oszenia-swiete-s%C5%82owa-CORDARE.pdf