Mieszkańcy gminy Tarnów poznawali dziedzictwo kulturowe Polski. Przez ostatnie miesiące zwiedzali m.in. Zamek Książ, wrocławski Rynek, Zamek w Dębnie, Dwór w Dołędze i Lusławicach czy wieś Zalipie.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów zakończyło realizację projektu „Śladami Kulturowego Dziedzictwa Polski”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Z kulturoznawczych wyjazdów skorzystali zarówno najstarsi jak i najmłodsi mieszkańcy. W podróż po Polsce i regionie udały się bowiem osoby starsze, w tym z gminnych Klubów Seniora jak i uczniowie szkół z terenu gminy. Wyjazdy o wysokiej wartości edukacyjnej ułatwiły dostęp do kultury, a także sprzyjały integracji społecznej.

Podstawowym celem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” jest szeroko pojęte ułatwianie dostępu do kultury. Regulamin definiuje to jako „niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych. Innym, równoważnym celem programu jest wspieranie integracji społecznej. Chodzi o organizację wydarzeń, które włączą i nakłonią do współdziałania różne grupy odbiorców, takie jak dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby ze szczególnymi potrzebami. Instytucje powinny włączać ich w działania edukacyjne, o wysokiej wartości artystycznej i znaczeniu narodowym.