Do użytku wychowanków oddana została zewnętrzna siłownia oraz rozbudowany został plac zabaw na którym zamontowano piaskownicę dla najmłodszych. Siłownię zewnętrzną stanowią cztery stacjonaty dające wielorakie możliwości usprawniania ruchowego. Jednocześnie może z nich korzystać dziewięć osób.

- Takie inwestycje stwarzają przestrzeń przyjazną uczniom Ośrodka która z jednej strony popularyzuje aktywność fizyczną, a z drugiej strony pozwala na wspólne spędzanie czasu na powietrzu, tworząc miejsce do spotkań, rozmów i wspólnej zabawy - powiedział Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach.

Cieszy zaangażowanie lokalnej społeczności gminy Wierzchosławice w pracę ośrodka. Samorząd powiatu tarnowskiego dziękuje za przekazane środki z akcji charytatywnej, które jak widać zostały dobrze i z pożytkiem dla dzieci wykorzystane dodaje Tomasz Stelmach.

- Inwestycja została sfinansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Pod koniec roku 2020 Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice we współpracy z Firmą PSB Mrówka Tarnów oraz działającym w Ośrodku Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „PROMETEUSZ” zorganizowali dużą akcję pod hasłem „Aktywnie-Charytatywnie”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności Gminy Wierzchosławice oraz wielu innych sympatyków ośrodka powiedział Dyrektor SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach Jacek Frankowski.

- Ofiarność darczyńców przełożyła się na doskonały wynik finansowy akcji, a to pozwoliło zrealizować plan nowej inwestycji, która służyć będzie niepełnosprawnym wychowankom Ośrodka na Dwudniakach - dodaje dyrektor Frankowski.

Dyrekcja, cała społeczność Ośrodka oraz Zarząd Stowarzyszenia „PROMETEUSZ” składają gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej inwestycji poszerzającej ofertę rewalidacyjną Ośrodka na Dwudniakach.