Trzy przystanki zmieniły swoją lokalizację w związku z przeniesieniem się ruchu na północną stronę jezdni ulicy Lwowskiej (od Szpitala św. Łukasza do wiaduktu kolejowego). Dotyczy to przystanków, na których zatrzymują się autobusy linii nr 1, 9, 31, 33, 34 i 44.

Przystanek Lwowska – Rzędzin został przesunięty w swoje nowe docelowe miejsce - za skrzyżowaniem ulicy Lwowskiej z ulicą Heleny Marusarz. Na tym przystanku będą zatrzymywały się autobusy linii 1, 9, 33, 34 oraz 44. Przystanek nie będzie już ujęty w przebiegach tras linii nr 31 w kierunku Góry św. Marcina oraz linii nr 1 w kierunku Mościc.

Przystanek Lwowska-Okrężna został przesunięty na czas remontu na północną część jezdni ulicy Lwowskiej, mniej więcej na wysokości starego przystanku. Na nim będą zatrzymywały się autobusy linii nr 1, 9, 31, 33 i 44 wykonujące kursy w kierunku szpitala, autobusy linii nr 1 w kursach wykonywanych w kierunku al. Jana Pawła II oraz autobusy linii nr 34 w kursach wykonywanych w kierunku os. Nauczycielskiego.

Przystanek Lwowska – Cmentarz także został przesunięty na północną część jezdni. Na tym przystanku będą zatrzymywały się autobusy linii nr 34 w kursach wykonywanych w kierunku os. Nauczycielskiego.

(mt)