Tarnowscy radni zadecydowali podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnej opinii w sprawie podniesienia jej z 24 zł na 30 zł nie wydały ani Komisja Ekonomiczna ani Komisja Spraw Komunalnych. Za zwiększeniem stawki nie głosował żaden radny, przeciw było 19, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za to gospodarowanie. W Gminie Miasta Tarnowa ta zasada nie jest spełniana od 2015 roku. W tym roku niedobór środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie około 4 milionów złotych. Dzisiejsza decyzja radnych spowoduje natomiast, że w przyszłym roku wzrośnie on do około 5 milionów. Warto przy tym zaznaczyć, że proponowana stawka była dużo niższa od maksymalnej możliwej do uchwalenia, wynoszącej 38.38 zł na mieszkańca.

Radni podjęli natomiast dzisiaj decyzję o zwiększeniu do 3 zł miesięcznie na osobę (z 1.50 zł) częściowego zwolnienia z opłaty dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Za uchwałą zgłoszoną przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowało 17 radnych, przeciw było sześcioro.

- Nieprzyjęcie na dzisiejszej sesji proponowanych zmian maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami postawi nas w bardzo trudnej sytuacji – podsumował dzisiejsze decyzje radnych skarbnik miasta, Sławomir Kolasiński.

(sm)