Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek, które złożono do 30 czerwca. Dotyczy to płatników, którzy mieli nadpłatę lub opłacili składki i pokryły one miesiące objęte wnioskiem. Przepisy w tej sprawie, które w czwartek opublikowano w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie 20 września. Z nowego rozwiązania skorzysta nawet 800 tys. firm.

Firmy, które wnioskowały o umorzenie składek oraz jednocześnie opłaciły te miesiące albo miały nadpłatę i automatycznie pokryła ona składki, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone.

W związku ze zmianą przepisów nie trzeba wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu, po wejściu w życie art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Informacja o tym będzie na Platformie Usług Elektronicznych lub zostanie wysłana pocztą. Ponowne rozpatrywanie spraw rozpocznie się po 20 września, zgodnie z ustawowym terminem.

W ramach tarczy antykryzysowej ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm na kwotę ok. 12 mld złotych. W praktyce ochroną objęto 6,5 mln miejsc pracy. Kwota umorzenia byłaby jeszcze większa, ale niektóre firmy omyłkowo lub z powodu obaw opłaciły składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące. Przedsiębiorcy mogli starać się o zwrot nadpłat. Z różnych powodów część z nich jednak tego nie zrobiła.

Informacja prasowa ZUS