Od dzisiaj w punkcie kasowym tarnowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przy ul. Brama Pilzneńska 3 uruchomiony został dziennik podawczy, w którym składać można pisma i dokumenty z możliwością uzyskania potwierdzenia ich złożenia. Dziennik czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

W trosce o bezpieczeństwo klienci proszeni są o zachowanie szczególnych środków ostrożności poprzez wchodzenie do punktu obsługi pojedynczo i zatrzymywanie się w wyznaczonej strefie klienta. W punkcie kasowym obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Umieszczony jest w nim również pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk.

ZDiK zachęca tarnowian do załatwiania spraw drogą mailową (zdik@zdik.tarnow.pl) lub telefoniczną (wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: http://zdik.tarnow.pl/aktualnosci/zmiany-dotyczace-funkcjonowania-zarzadu-drog-i-komunikacji-w-tarnowie-od-dnia-8-czerwca-2020-roku/603. Apeluje również o przesyłanie wszystkich dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Gotowe do pobrania wnioski znajdują się na stronie: www.zdik.tarnow.pl.


(sm)