Zawieszenie pobierania opłaty targowej na cały 2021 rok zawiera nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie 16 grudnia. To tzw. tarcza antykryzysowa 6.0.

Nowelizacja ustawy covidowej, która obowiązuje od środy 16 grudnia, zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r. Z tego tytułu samorządom przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowić będą dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach za rok 2019.

Dla wszystkich, którzy oferują swoje towary na placach targowych Tarnowa to spore oszczędności. Opłat targowiskowych nie będzie na głównym miejskim targowisku, czyli na Burku, na placu targowym w Chyszowie i na dwóch małych targowiskach: w Mościcach i przy ul. Klikowskiej.

Nie wszyscy też o tym wiedzą, ale opłaty targowe pobierane są również od handlujących na chodnikach i skwerach w innych punktach miasta, np. w okolicy dworców, supermarketów, galerii handlowych.