Zmianie uległ okres przebywania w warunkach izolacji osób, u których rozpoznano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz kwarantanny osób, które mogły być narażone na zakażenie.

Osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia otrzymają na numer telefonu wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ udzieli informacji o czasie trwania izolacji domowej. SMS z wiadomością powinien nadejść najpóźniej w siódmej dobie odbywania izolacji domowej.

Osoby będące na kwarantannie obowiązkowej bez objawów COVID-19, zakończą ją po 10 dniach lub wcześniej, o ile zdecyduje tak inspektor sanitarny.

W przypadku pacjenta, nie wykazującego objawów klinicznych choroby COVID-19, przebywającego w izolacji, jej zakończenie nastąpi po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres trwania izolacji może jednakże zostać przedłużony przez lekarza POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji. Dla osób z objawami klinicznymi przebywających w izolacji w warunkach domowych zakończenie izolacji nastąpi po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. Również w tym przypadku lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, może przedłużyć okres jej trwania.

Okres trwania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej wynosi 10 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy.

Przytoczone wyżej zasady wprowadzone zostały przez Ministra Zdrowia i obowiązują od 2 września 2020 r.