Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie wznowił działalność egzaminacyjną. Na razie przyjmowane są zapisy online na większość egzaminów, od najbliższego poniedziałku przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne i pierwsze sprawdziany praktyczne.

Od wtorku na portalu Info-Car (https://info-car.pl/infocar/konto/word/word.html) prowadzone są zapisy na egzaminy teoretyczne wszystkich kategorii prawa jazdy oraz na egzaminy praktyczne na kategorie: C, C+E, A, A2, A1 oraz AM. Na egzamin praktyczny na kategorię C oraz C+E zapisać mogą się ponadto – po kontakcie telefonicznym ze strony pracowników MORD-u - osoby, którym termin egzaminu został anulowany z powodu zawieszenia od 12 marca działalności Ośrodka.

Od poniedziałku 11 maja w tarnowskim MORD-zie rozpocznie się przeprowadzanie egzaminów teoretycznych wszystkich kategorii, ruszą również egzaminy praktyczne na kategorie: C, C+E, A, A2, A1 oraz AM. Od przyszłego tygodnia prowadzone będą również zapisy online na egzaminy praktyczne na kategorie: B, B+E oraz T prawa jazdy. Przyjmowane będą - po kontakcie telefonicznym ze strony pracowników Ośrodka - także zapisy na egzaminy teoretyczne i praktyczne na kategorie: B, B+E i D dla potencjalnych kierowców, którym egzamin odwołano ze względu na zawieszenie działalności MORD-u.

Od poniedziałku 18 maja wznowione zostanie natomiast przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie: B, B+E, D oraz T.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego:
http://www.mord.tarnow.pl/#!aktualnosc/505/0.


(sm)