Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłosił przetarg na remont części ulicy Romanowicza, w najbliższych dniach ruszy taka procedura dotycząca Warsztatowej – obie ulice zostaną zmodernizowane dzięki pieniądzom z Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Małopolskiego.

Ul. Romanowicza będzie remontowana na odcinku od Kasprowicza do Jastruna. Pozostałe jej fragmenty już zostały zmodernizowane. Przewidywany koszt wykonania nawierzchni jezdni (z betonu asfaltowego), remontu chodników oraz zatoki postojowej to około miliona złotych (ok. 620,5 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie). Prace na odcinku o długości ok. 340 metrów powinny się zakończyć w III kwartale przyszłego roku.

Remont ul. Warsztatowej obejmie krótszy odcinek – około 200 metrów – od jej skrzyżowania z ulicą św. Katarzyny do Sportowej. Także w tym przypadku na jezdni zostanie położony beton asfaltowy, wyremontowane zostaną chodniki i zjazdy do posesji, a krawężniki i obrzeża będą wymienione. Wcześniej na Warsztatowej zostanie wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej o długości 188 metrów.

Koszt budowy ulicy to około 400 tysięcy złotych. Wartość całości modernizacji tej ulicy szacowana jest ok. 860 tysięcy zł (500 tys. zł to dofinansowanie). Warsztatowa powinna być gotowa także w III kwartale 2021 roku.