Tarnowskie Wodociągi informują, że w maju, podobnie jak w kwietniu, prowadziły będą prace modernizacyjno-inwestycyjne na ulicach: Słonecznej, Przyjaznej, Sportowej i Szarych Szeregów.

Na ul. Słonecznej kontynuowana będzie wymiana wodociągu, na ul. Przyjaznej i Szarych Szeregów trwać będą prace przy budowie sieci kanalizacyjnej, natomiast na ul. Sportowej nastąpi dalszy ciąg wymiany sieci kanalizacyjnej.

Podczas prowadzenia prac mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody. Mieszkańcy będą o nich każdorazowo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, za pomocą stosownych ogłoszeń.

Mogą też wystąpić utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów, spowodowane wykorzystaniem sprzętu budowlanego.

Przedstawiciele Tarnowskich Wodociągów proszą mieszkańców o wyrozumiałość i przepraszają za ewentualne niedogodności.

(sm)