Do Kancelarii Rady Miejskiej Tarnowa trafił dzisiaj (31 maja) „Raport o stanie miasta za 2021 rok”, który będzie najważniejszym źródłem oceny przez radnych działań prezydenta i władz miejskich w roku ubiegłym. Raport został również udostępniony publicznie.

Corocznie wydawany „Raport o stanie miasta” to obszerna i wszechstronna publikacja prezentująca nasze miasto i działania władz miejskich w ciągu jednego roku. To oparty na konkretach i liczbowych danych obraz Tarnowa pokazujący, co działo się w mieście w ubiegłym roku, jakie podejmowano działania, jakie inwestycje zostały zakończone i rozpoczęte, jaki jest stan miejskiego majątku, jak rozwijało się szkolnictwo, miejska służba zdrowia, jaki jest standing miejskich spółek, miejskich finansów itp. itd. W największym skrócie: jest to synteza tego, na jakim etapie rozwoju było miasto.

Sam raport liczy 354 strony, zebrane w osobnym dokumencie załączniki do niego to kolejne 209 stron.

- Te raporty od kilku lat są znakomitym kompendium wiedzy o Tarnowie i jeżeli wszyscy zainteresowani miastem i jego rozwojem zadadzą sobie trud choć pobieżnego zapoznania się z zawartymi tam danymi, to będziemy mieli pole do uczciwej i opartej na faktach i konkretach rozmowy o wszystkich miejskich plusach i minusach, ale także o stojących przed nami wyzwaniach i działania, które powinniśmy wspólnie podjąć, aby im sprostać – podkreśla prezydent Roman Ciepiela.

W publikacji, jak co roku, zawarto informacje ogólne (charakterystyka miasta, demografia, miejskie finanse i gospodarka w liczbach), ale też wiele informacji szczegółowych, m.in. o inwestycjach, źródłach finansowania, stanie mienia komunalnego, o realizacji polityk, programów i strategii, ładzie przestrzennym, ochronie środowiska, polityce społecznej, ochronie zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak miasto radziło sobie z pandemią koronawirusa, uspołecznieniu zarządzania miastem i ciałach doradczych, są podstawowe dane o spółkach miejskich, realizowaniu idei smart city, wprowadzaniu nowych technologii i wiele, wiele innych…

We wstępie do raportu prezydent podkreśla, że omawiane w raporcie 12 miesięcy to kolejny rok, „w którym decyzje Sejmu i rządu w znaczący sposób ograniczały wpływy do budżetów samorządów, co zmusiło nas do wprowadzenia poważnych programów oszczędnościowych w wielu dziedzinach życia miasta. Jednak mimo tego zrealizowaliśmy uchwalony budżet, uzyskując znaczącą nadwyżkę finansową”.

Włodarz miasta przytacza też inne dane, informując, iż majątek miasta wzrasta z roku na rok i jego wartość na koniec 2021 roku zamknęła się kwotą 2 mld 289 mln 689 tys. zł, mimo pandemicznych problemów i ograniczeń przybyło w mieście ponad 300 firm - ich liczba na koniec grudnia 2021 wynosiła 12 644. To był również rok znaczącego spadku bezrobocia – w porównaniu z rokiem 2020 liczba osób bez pracy w Tarnowie zmniejszyła się o 23%.

Roman Ciepiela nie kryje, że przed nami stają nowe problemy i nowe wyzwania: skutki wojny w Ukrainie i kryzys uchodźczy, który w dużym stopniu spadł na barki samorządów, galopująca inflacja i szokujące dla wszystkich podwyżki cen towarów i usług…

- Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna rozwija się w sposób, którego nie potrafimy dzisiaj przewidzieć, podobnie jak nie potrafimy przewidzieć jej wpływu na samorządowe budżety – konkluduje prezydent

„Raport o stanie miasta za 2021 rok” można pobrać pod tym adresem