Blisko 5 tysięcy mikroprzedsiębiorców otrzymało do wczoraj na swoje rachunki bankowe pożyczkę w kwocie do 5 tysięcy złotych.

Pożyczka ta przyznawana jest ze środków Funduszu Pracy - za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Łączna kwota wypłaconych pieniędzy przekroczyła już 23 miliony złotych.

W ramach kolejnej formy wsparcia, czyli dofinansowania pracodawcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, tarnowski Powiatowy Urząd Pracy objął natomiast pomocą blisko dwa tysiące pracowników.

Warto także dodać, że rozpatrzona została już ponad połowa wniosków w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

(sm)