Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem lokomocji. W Tarnowie korzystamy nie tylko z prywatnych jednośladów, ale również sporą popularnością cieszy się działający od dwóch lat system Tarnowskiego Roweru Miejskiego. Rowerzyści zwracają jednak uwagę, że choć w Tarnowie przybywa udogodnień dla nich, to jednak te 73,13 km ścieżek rowerowych to niby sporo, ale ciągle mało.

- Ścieżek rowerowych przybywa i przybywać będzie – podkreśla prezydent Roman Ciepiela, który często rekreacyjnie wsiada na siodełko, ale również sprawdza w ten sposób, co na ścieżkach rowerowych można poprawić i zmienić. – W najbliższym czasie powstanie kilka nowych odcinków ścieżek, w planie jest ich budowa przy przebudowywanych właśnie ulicach. Ścieżka rowerowa powstaje wzdłuż ulicy Traugutta, biegnie pod Miejski Dom Sportu w Mościcach oraz wzdłuż ogródków działkowych do ul. Kwiatkowskiego. Przy ul. Lwowskiej, po zakończeniu pierwszego etapu remontu, też powstanie prawie kilometr nowej ścieżki.

O ile zasobność budżetu miasta na to pozwoli, to po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu przebudowy ul. Lwowskiej powstanie 1,6 km nowej ścieżki rowerowej, przy ul. Pasterskiej planowana jest ścieżka o długości 600 metrów, przy ul. Braci Saków i ul. Okrężnej ma powstać nowa ścieżka długości 400 metrów, przy ul. Tuchowskiej pół kilometra nowej ścieżki plus zmodernizowany odcinek o długości 1,5 km. Kolejne plany to: ul. Szkotnik (nowa ścieżka 0,5 km), ul. Kasprowicza (nowa ścieżka 0,7 km) i 300-metrowa ścieżka przez Kantorię.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, gotowe są już dokumentacje projektowe przebudowy ulic, przy których jest ścieżka rowerowa (ul. Krzyska w kierunku zachodnim, ul. Braci Saków i Okrężna, ul. Pasterska, ul. Pędrackiego). Ulice ze ścieżkami w trakcie opracowania dokumentacji to: Mrożka, Tuchowska, Szkotnik, Lwowska (drugi i trzeci etap), Krakowska.

W trochę bardziej odległych planach są ścieżki rowerowe wzdłuż al. Piaskowej - od SAG do ul. Szklanej, wzdłuż ulic Nowy Świat (od ul. Romanowicza do ul. Słowackiego) i wykonanie kolejnych kontraruchów.

Obecnie sieć ścieżek rowerowych w mieście liczy 73,13 km w tym: ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej – 50,91 km, ścieżek o nawierzchni bitumicznej – 12,8 km, o nawierzchni z płyt betonowych – 7,35km, ścieżki w ramach kontraruchu rowerowego to 2,07 km.

Przez Tarnów przebiega VeloMetropolis (Euro Velo 4) - wzdłuż ulic: Witosa, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Szujskiego, Szkotnik, Klikowskiej, Romanowicza, Piłsudskiego, Sitki, Słonecznej, Jana Pawła II, Wilczej, do drogi serwisowej autostrady A4. Na całej długości przebiegu wykonano poprawę oznakowania i dostosowanie do obowiązujących przepisów, wykonano również poprawę nawierzchni w najbardziej uszkodzonych miejscach oraz dobudowano brakujące odcinki. Udało się również w kilku miejscach obniżyć wyspy azylu i krawężniki do poziomu jezdni w celu ułatwienia przejazdu rowerzystom. Środowiska rowerzystów w Tarnowie są bardzo aktywne, co pewien czas przekazują do ZDiK swoje postulaty związane z miejską siecią ścieżek rowerowych. Te, które od kilku lat praktycznie nie ulegają zmianie to: wymiana nawierzchni ścieżek na bitumiczną, obniżenie krawężników na przejazdach, wykonanie naprawy ubytków w nawierzchni, zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie nowych pasów kontraruchu.

Nie wszędzie te postulaty są możliwe do spełnienia, bowiem np. wymiana starych nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej na nawierzchnie bitumiczną napotyka na przeciwdziałania ze strony gestorów podziemnej infrastruktury w miejscach przebiegu ścieżek rowerowych, którzy nie wyrażają zgody na ułożenie nawierzchni bitumicznej.