Tarnów uruchamia program małej retencji. Dzięki uchwale podjętej przez tarnowskich radnych w ubiegłym tygodniu, miasto będzie dopłacało do budowy zbiorników na wodę roztopową oraz deszczówkę.

Po wejściu w życie uchwały, czyli 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, mieszkańcy naszego miasta będą mogli liczyć na dopłaty w wysokości od 500 złotych do 4 tysięcy złotych.

W przypadku budowy podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, dotacja ta wynieść może 2 tysiące złotych, jeżeli pojemność zbiornika jest mniejsza niż 5 metrów sześciennych oraz 4 tysiące złotych dla pozostałych zbiorników. W przypadku naziemnego zbiornika zamkniętego, maksymalna dopłata wynosić może natomiast 500 zł (zbiorniki o pojemności mniejszej niż 1000 litrów) lub 1000 złotych (pozostałe pojemniki). We wszystkich przypadkach, dotacja wyniesie nie więcej ni 60 proc. kosztów zbiornika. Należy również pamiętać, że bez względu na liczbę i rodzaj zbiorników., maksymalna dotacja dla jednej nieruchomości to 4 tysiące złotych. Pierwotny projekt uchwały przewidywał, że dotacje obejmować będą jedynie zbiorniki podziemne o wielkości minimum 2 metrów sześciennych oraz naziemne o pojemności minimum 500 litrów. Na wniosek Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej, tę drugą wartość zmniejszono jednak do 300 litrów, likwidując równocześnie limit dotyczący wielkości zbiorników podziemnych.

W tym roku Tarnów przeznaczy na dofinansowanie budowy zbiorników małej retencji 200 tysięcy złotych. Program ma jednak być kontynuowany w latach przyszłych, z większą kwotą przeznaczoną na jego realizację.

Warto podkreślić, że program małej retencji będzie się uzupełniał z rządowym programem „Moja woda”. Ten drugi skierowany jest wyłącznie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą z niego mogli otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych. W tarnowskim programie małej retencji będzie natomiast można otrzymać dotacje nie tylko na nieruchomości zamieszkałe.

(sm)

Fot. www.regiodom.pl