Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela zaprasza wszystkich zainteresowanych na debatę „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”, poświęconą tematyce ochrony powietrza. Odbędzie się ona we wtorek, 8 września o godz. 10 w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28a w Tarnowie.

W programie debaty znajdą się trzy wykłady: „Transformacja energetyczna tarnowskiego ciepłownictwa – ograniczenie spalania węgla”, „Przebieg projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” oraz „Powietrze w Tarnowie – jest dobrze czy źle”.

Wydarzenie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4. regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4. redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

Liczba uczestników jest ograniczona. Rejestracja tylko na podstawie zgłoszenia elektronicznego (druk zgłoszenia w załączniku). Decyduje kolejność zgłoszeń, które przesyłać należy na adres: realizacja@sunmore.pl .(sm)

Formularz zgłoszeniowy Debaty-Tarnów.pdf  

Program debaty_.doc