Wojewoda małopolski zatrudni lekarza do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Praca wykonywana będzie na podstawie umowy zawartej przez wojewodę z powołanym lekarzem, a wynagrodzenie finansowane będzie ze środków budżetu państwa. Nie jest wymagane posiadanie określonej specjalizacji, stażu pracy czy dodatkowych kwalifikacji. Z tytułu wykonywanych czynności lekarzowi przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu własnym transportem, otrzyma także odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Lekarze zainteresowani ofertą proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na adres umt@umt.tarnow.pl lub kontakt z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (tel. 14 688 28 35).