Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2021 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,3 miliona złotych.

Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Kwoty, przyznane poszczególnym radom osiedli są podane do wiadomości publicznej. To łącznie ponad 4,3 miliona złotych.

Poszczególne kwoty znaleźć można w poniższym wykazie oraz w załączniku, zostaną również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 oraz na tablicach ogłoszeń rad osiedli. Propozycje zadań, wskazanych do realizacji, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli.

Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla.

Kwoty na zadania wskazane przez Rady Osiedli na rok 2021:

- Starówka – 278 350 zł
- Strusina – 391 097 zł
- Piaskówka – 383 502 zł
- Grabówka – 288 958 zł
- Rzędzin – 224 440 zł
- Gumniska-Zabłocie – 379 671 zł
- Krakowska – 169 431 zł
- Mościce – 568 847 zł
- Chyszów – 170 612 zł
- Klikowa – 259 117 zł
- Krzyż – 501 415 zł
- Jasne – 290 211 zł
- Westerplatte – 154 807 zł
- Legionów – 67 616 zł
- Koszyce – 95 185 zł
- Zielone – 128 614 zł

(lb)

​zarządzenie nr 394 ws. określenia kwot dla poszczególnych osiedli Gminy Miasta Tarnowa 

​zarządzenie nr 394 - zał. 1 

​zarządzenie nr 394 - zał. 2