Od najbliższego poniedziałku, 1 sierpnia, Centrum Usług Społecznych w Tarnowie rozpocznie pracę w nowej siedzibie przy ul. Brodzińskiego 14. To duże udogodnienie dla mieszkańców Tarnowa, którzy większość spraw będą mogli teraz załatwić w jednym miejscu.

Nowa siedziba CUS oznacza nową jakość, wygodę i komfortowe warunki, ułatwiające mieszkańcom naszego miasta załatwienie wielu ważnych spraw społecznych w dobrych i przyjaznych warunkach. Od poniedziałku w Centrum Usług Społecznych funkcjonował będzie również system kolejkowy, który ułatwi i usprawni czas oczekiwania przy załatwieniu spraw. Będzie to wygodne dla klienta, który będzie wiedział, ile czasu zajmą mu formalności, co pozwoli mu na zorganizowanie czasu.

W Biurze Obsługi Klienta prowadzona będzie m.in. obsługa spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, Karty Tarnowskiej Rodziny oraz Karty Tarnowskiego Seniora. Będzie tam można załatwić również zasiłki rodzinne z dodatkami, dodatki mieszkaniowe, realizowane będą także zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

W sprawach dotyczących zdrowia i rehabilitacji w BOK załatwić będzie można dofinansowanie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, a także w ramach programów „Aktywny Samorząd” Moduł I i II i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Załatwiane będą tam również sprawy w zakresie programów polityki zdrowotnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Będą też tam prowadzone: poradnictwo specjalistyczne i terapia rodzin.

Punkt informacji ds. usług społecznych będzie natomiast zajmował się sprawami obsługi osobistej i telefonicznej zgłaszających się mieszkańców miasta, przekazywaniem informacji o ofercie Centrum (w tym w szczególności o usługach społecznych), kierowaniem osób do właściwych komórek organizacyjnych, przekazywaniem zainteresowanym informacji na temat innych funkcjonujących w Tarnowie instytucji, w których można uzyskać wsparcie, a także rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań zgłaszających się tarnowian.

Centrum Usług Społecznych czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zaznaczyć trzeba, że pracownicy socjalni z rejonów 1, 2 i 4, od 1 sierpnia przyjmować będą również przy ul. Matki Bożej Fatimskiej 9.

(sm)