Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 58 przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, 18 chorych wyzdrowiało. Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 40 osób z SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim to 120 osób.

Według stanu na 23 sierpnia w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych były 322 osoby, z czego: 89 osób w mieście i 233 w powiecie tarnowskim.

W Tarnowie jest obecnie 40 osób zakażonych SARS-CoV-2, w powiecie tarnowskim liczba ta wzrosła do 120 osób. Dotychczas zmarło sześć zakażonych osób z powiatu tarnowskiego. Ostatni przypadek zgonu osoby z koronawirusem miał miejsce 17 sierpnia - to 86 -letni ksiądz, rezydent parafii w Siedliskach koło Tuchowa.