Od dzisiaj dzieci z mieszczącego się przy ul. Promiennej 13, Przedszkola Publicznego nr 31 korzystać mogą z dwóch nowych sal: gimnastyczno-korekcyjnej oraz dydaktycznej. Usytuowane są one od południowej strony przedszkola i połączone z nim przewiązką.

- Do dyspozycji dzieci z przedszkola nr 31 jest od dzisiaj nowa sala gimnastyczna. To jest potrzeba chwili, gdyż do tej pory nie budowano takich sal przy przedszkolach. Zapewnienie dzieciom dobrych warunków do edukacji i spędzania wolnego czasu, to jednak zadanie, jakie nam przyświeca w ostatnim czasie – powiedział obecny na uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Prezydent zapewnił, że takich obiektów będzie więcej. Przypomniał także, że w tej chwili rozbudowywane jest na przykład przedszkole w Krzyżu, w którym również będą nowoczesne pomieszczenia dla dzieci.

Początkowo w planach była jedynie budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem (WC, szatnia, węzeł sanitarny). Potem w ramach rozbudowy przedszkola powstała również nowa sala zajęć. - Myślę, że te sale, a zwłaszcza sala gimnastyczna, nie są inwestycją tylko dla naszego przedszkola, ale również dla społeczności całego miasta. Te rozwijające się teraz zalążki wychowania sportowego, kiedyś będą bowiem wpływać na rozwój fizyczny dzieci, a tym samym emanować na całą społeczność Tarnowa - stwierdziła dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31, Kinga Witek.

Wartość rozbudowy przedszkola przy ul. Promiennej wyniosła blisko 1.07 miliona złotych.

(sm)