11 pocisków przeciwpancernych z okresu II wojny światowej zabezpieczył, a następnie usunął patrol saperski z Jednostki Wojskowej z Rzeszowa. Niewybuchy zostały znalezione przez robotników pracujących przy nowo powstającym Muzeum Armii Krajowej w Tarnowie. Akcja usuwania niebezpiecznych materiałów zakończyła się tuż po godz. 17.00. Ruch na ulicach Szkotnik i Mościckiego został przywrócony.