W połowie czerwca powinna być oddana do użytku, łącząca plac Kazimierza z Rynkiem, ul. Krótka.

Remont obejmuje wymianę istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z materiałów kamiennych oraz wymianę i regulację studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą rur przykanalikowych i rynien.

Obecnie realizowany jest ostatni etap prac remontowych polegający na układaniu nawierzchni kostki granitowej na ciągu jezdnym oraz płyt granitowych nawierzchni chodnika. Do zakończenia prac pozostało ułożenie reszty obu nawierzchni oraz prace wykończeniowe, m.in. zalewanie fug. Prace przebiegają zgodnie z planem i przy sprzyjających warunkach pogodowych możliwe jest zakończenie inwestycji zgodnie z terminem umownym. Całkowity koszt robót wynosi niespełna 422 tysiące złotych.

Przypomnijmy, że na remont ul. Krótkiej ogłoszony musiał być ponowny przetarg. Wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu zszedł bowiem z placu budowy i mimo dwukrotnego wezwania do kontynuowania prac nie podjął ich. Efektem tego było rozwiązanie przez miasto umowy i ogłoszenie nowego przetargu.

(sm)