To już oficjalne – Kazimierz Kurczab nowym dyrektorem tarnowskiego muzeum. Zastąpił on Andrzeja Szpunara, który przez osiem lat pełnił funkcję szefa tej instytucji kulturalnej. Nowy dyrektor podpisał umowę na 5 lat.

Kazimierz Kurczab z wykształcenia jest historykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami. Wcześniej przez trzy lata pełnił funkcję dyrektora Domu Kultury w Tuchowie, organizując liczne imprezy kulturalne. Obejmował stanowisko sekretarza gminy Tuchów oraz przez 12 lat był zastępcą burmistrza Tuchowa. W 2010 r. został uhonorowany odznaczeniem państwowym – Medalem za Ofiarność i Odwagę, przyznanym za aktywną organizację pomocy poszkodowanym w powodzi.

Nowy szef z tarnowskim muzeum związany jest od 2019 r. Wcześniej pełnił funkcję kierownika oddziału Muzeum Zamek w Dębnie, gdzie zorganizował kilkanaście wystaw czasowych, koncertów i wydarzeń kulturalnych, w tym Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”.

Jeszcze przed oficjalnym objęciem stanowiska, nowemu dyrektorowi udało się pozyskać środki finansowe na zakup obrazu Jana Styki „Huzar”, stanowiącego kolejny fragment muzealnej kolekcji Panoramy Siedmiogrodzkiej.

(pm)