Można już wypełniać wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz. Dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Społecznych, które mieści się w dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam znajdują się także stosowne wnioski.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jej dochód nie przekroczy 2100 złotych. W przypadku, jeśli liczba domowników jest wyższa, a na jednego przypada nie więcej, niż 1500 zł dochodu, zwrot także jest większy. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Kwota dofinansowania będzie uzależniona będzie od źródła ogrzewania.Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota zwrotu będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia. Wnioski, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, należy złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych przy alei Matki Bożej Fatimskiej 9 (były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Dokumenty zapakowane w koperty można także wrzucić do skrzynek w siedzibach CUS-u przy ulicy Granicznej 8a oraz Goldhammera 3, wysłać je pocztą na adres Centrum Usług Społecznych (aleja Matki Bożej Fatimskiej 9) lub dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka.

Telefony kontaktowe do pracowników zajmujących się dodatkiem osłonowym: 14 688 20 06, 14 688 20 07, 14 688 20 09, 14 688 20 10, 14 688 20 01, 14 688 20 20.

(mt)

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.pdf 

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx