W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie nasilił działania związane z systematyczną dezynfekcją miejskiej infrastruktury.

Chodzi przede wszystkim o przystanki komunikacji miejskiej, zwłaszcza te z których korzysta największa liczba pasażerów, a także przejście podziemne przy ul. Mickiewicza i będące jego elementem windy.

- Do dezynfekcji, tak jak poprzednio, używamy atestowanych środków wirusobójczych – mówi Artur Michałek, dyr. ZDiK. – Są skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przystanki komunikacji miejskiej i ich otoczenie oraz przejście podziemne wraz z barierkami i windami dezynfekują pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Dezynfekcja będzie prowadzona systematycznie – to ważny element dbania o bezpieczeństwo tarnowian, poruszających się w przestrzeni miejskiej.

Dezynfekowane przez Targowiska Miejskie są również automaty parkingowe, na wszystkich placach targowych udostępnione są automaty ze środkami dezynfekującymi dla handlowców i klientów.