Rozpoczął się remont ulicy Chyszowskiej na odcinku biegnącym wzdłuż nowego węzła przesiadkowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu tej ulicy i ul. Kochanowskiego.

Inwestorem jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, a wykonawcą prac Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zakończenie remontu ul. Chyszowskiej jest planowane w pierwszej połowie listopada. Wówczas zostanie uruchomiony węzeł.

Będzie to miejsce, dzięki któremu tarnowianie i przyjezdni będą wygodniej poruszać się po mieście. Tam będzie można zostawić pojazd i przesiąść się do miejskiego autobusu. Są przygotowane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz wiaty dla rowerów.

Węzeł przesiadkowy Kochanowskiego-Chyszowska nie będzie jedynym. Podobny, choć mniejszy, zaplanowano przy ulicy Krakowskiej – w sąsiedztwie dworców: kolejowego i autobusowego. Oba stanowią część większego projektu pod nazwą „Integracja Transportu Publicznego”, w większości finansowanego spoza budżetu miasta.