Promesę na ponad 9 mln 400 tys. zł przekazał prezydentowi Tarnowa Romanowi Ciepieli wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Pieniądze te mają w najbliższym czasie wpłynąć do budżetu miasta w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Samorządy są od ubiegłego roku w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej m.in. obniżeniem przez rząd podatku PIT i zaprzestaniem pobierania podatku od osób poniżej 26. roku życia, w ostatnich miesiącach stan samorządowych finansów uległ jeszcze znacznemu pogorszeniu z powodu nadal trwającej epidemii, co w wielu miastach i gminach postawiło pod znakiem zapytania większość inwestycji.

Jednym ze środków zaradczych ma być utworzenie rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych – pieniądze z tegoż funduszu mogą być wydatkowane na działania inwestycyjne lub dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji unijnych. Na takie właśnie cele wydatkowane zostanie ponad 9 mln 400 tys. zł, które z funduszu otrzymał Tarnów.

– Cieszę się, że rząd i parlament wzięli pod uwagę potrzeby finansowe samorządów, o których mówimy już od dawna, apelując o konkretne rozwiązania – podkreśla prezydent Roman Ciepiela. Prezydent dodaje, że z powodu mniejszych wpływów z podatków i usług miejskich do budżetu Tarnowa nie wpłynie w tym roku blisko 38 mln zł, które zostały wcześniej w tymże budżecie zaplanowane. - Fundusz Inwestycji Samorządowych to dobry pierwszy krok, rządu, ale czekamy na kolejne.