Do budżetu Tarnowa trafi 35 milionów złotych z Polskiego Ładu, które przeznaczone zostaną na modernizację dróg i parkingów oraz inwestycje sportowe. To wszystko w związku z przyszłorocznymi Igrzyskami Europejskimi, które w lipcu odbędą się w Małopolsce, a kilka dyscyplin rozegranych zostanie w Tarnowie.

Tarnów otrzymał z Polskiego Ładu 30 mln zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.” oraz 5 mln zł na modernizacje infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, związane z tą samą imprezą.

W ramach prac drogowych planowana jest modernizacja skrzyżowań: Czerwonych Klonów – Chemiczna i Traugutta – Czerwonych Klonów oraz ulic: Kwiatkowskiego (od ronda Solidarności do Czerwonych Klonów), Traugutta (od Czerwonych Klonów w kierunku wschodnim) wraz z budową pętli autobusowej nieopodal Miejskiego Domu Sportu, a także drogi wewnętrznej prowadzącej od domu sportu do ul. Kwiatkowskiego, modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach i przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Czerwonych Klonów. Również budowa węzła przesiadkowego Błonie-Jana Pawła II, czyli nieopodal zjazdu z autostrady, będzie elementem infrastrukturalnych działań, związanych z igrzyskami.

W ramach inwestycji sportowych w Arenie Jaskółka Tarnów wykonany m.in. zostanie system podwieszenia – tzw. ringing, rozbudowana poprzez tzw. skylighty będzie strefa obsługi VIP; rozbudowane będą systemy teleinformatyczne i wizyjne. Część areny przeznaczona dla widzów będzie doposażona w m.in. siedziska, stoły, moduły grodzenia stref, wyposażenie administracyjne. Planowana jest budowa parkingu dla kibiców, parkingu technicznego dla obsługi igrzysk oraz imprez w rejonie areny, modernizacja budynku Miejskiego Domu Sportu, modernizację dróg i chodników oraz budowa dojść do obiektów w rejonie Areny Jaskółka Tarnów oraz Miejskiego Domu Sportu.

- W ramach finansowania inwestycji z Polskiego Ładu przygotowaliśmy wnioski na 105 mln zł, otrzymaliśmy jedną trzecią tej kwoty, więc na pozostałe projekty będziemy szukali pieniędzy w innych źródłach – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. – Chodzi przede wszystkim o sfinansowanie kontynuacji modernizacji ul. Lwowskiej, czyli dwa pozostałe do wykonania etapy, a także modernizację alei Jana Pawła II. Ta ostatnia ma obejmować wymianę konstrukcji drogi na odcinku od skrzyżowania z Odległą do wlotu na rondo Niepodległości.