Za nami finał akcji „Dzieci dają przykład dorosłym”, w ramach której ponad dwa tysiące maseczek ochronnych trafiło do najstarszych przedszkolaków.

Nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. Urząd Miasta Tarnowa w wypełnieniu tego obowiązku wspomaga swoich mieszkańców od samego początku, szyjąc i dystrybuując maseczki wśród seniorów, uczniów i ich rodzin oraz przedszkolaków. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz zaangażowaniu wielu osób, do tarnowian trafiło już łącznie ponad 62 tysiące maseczek. Wszystkim, którzy angażowali się w szycie maseczek zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci składam serdecznie podziękowania. Wspólnie mogliśmy sprawić, że w tym trudnym czasie maseczki trafiły tam, gdzie były najbardziej oczekiwane – mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osób dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Dlatego to właśnie dzieci są kolejną grupą mieszkańców, do których trafiły maseczki. - Na początku planowaliśmy uszycie około 1600 maseczek, ale zaangażowanie szyjących było tak duże, że dokupiliśmy niezbędnych materiałów i doszyliśmy jeszcze 900 maseczek. O ile mi wiadomo, jesteśmy jednym z nielicznych, a może jedynym w kraju samorządem, który organizował szycie maseczek właśnie dla dzieci – mówi Maria Zawada-Bilik, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej.

Do akcji „Dzieci dają przykład dorosłym” bardzo aktywnie włączyły się Przedszkola Publiczne nr 32, 34, 24, 20, 15, 13 i 5. Maseczki uszyte przez przedszkola oraz przez pracowników Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej trafiły do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli w Tarnowie. Łącznie uszyto około 2,5 tys. maseczek, z których 2100 sztuk trafiło do starszaków w przedszkolach. - Tym sposobem wszystkie tarnowskie przedszkola zostały zaopatrzone w maseczki ochronne, a nadwyżka zostanie przekazana uczniom klas 1-3, którzy w najbliższym czasie będą korzystać z opieki w szkołach – podsumowuje Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Warto także przypomnieć, że w szycie maseczek z wykrojów dla dorosłych włączyły się praktycznie wszystkie miejskie przedszkola (przedszkole nr 3, 5, 8, 14,15, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 35), żłobki oraz Szkoła Podstawowa nr 11. Łącznie przez pracownice tych placówek zostało uszyte 17 tysięcy maseczek. Do akcji włączyli się także rodzice dzieci. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i piękną obywatelską postawę.

(mb)