W Tarnowie rozpoczyna działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia systemu edukacji w Małopolsce. O jego utworzeniu zdecydowali w połowie maja tego roku Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski. Decyzja ma być odpowiedzią na doświadczenia małopolskich szkół w kilkumiesięcznym okresie zdalnego nauczania i zdiagnozowane w tym czasie pilne i strategiczne potrzeby oświaty.

W celu kompleksowego przeciwdziałania negatywnym zmianom w regionie spowodowanym pandemią COVID-19 województwo małopolskie opracowało pakiet wsparcia - Małopolską Tarczę Antykryzysową, pierwszą tego typu inicjatywę w Polsce, realizowaną na poziomie regionalnym. Jednym z jej elementów jest Pakiet Edukacyjny, którego wartość sięga 35 mln zł.

W ramach Pakietu Edukacyjnego będą m.in. wdrażane i tworzone w Małopolsce nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspomagające uczenie, organizowane będą warsztaty, szkolenia, konsultacje i stałe doradztwo specjalistyczne, prowadzone badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym.

Organizatorem i operatorem centrum HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działająca w skali krajowej organizacja ekspercka, wspierająca szkoły w transformacji cyfrowej, szkoląca nauczycieli i prowadząca badania oraz eksperymenty dydaktyczne na polu edukacji cyfrowej.

Uznaliśmy, iż obok wsparcia szkół zakupem urządzeń cyfrowych powinniśmy zapewnić bieżące wsparcie metodyczne, szkoleniowe i doradcze, zapewniające całym społecznościom szkolnym pomoc w realizacji nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem narzędzi i treści cyfrowych w czasach pandemii COVID-19, ale także w strategicznej przyszłej perspektywie roku 2030 – stwierdziła na konferencji prasowej Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE ma być pierwszym w Polsce regionalnym hubem kompetencji przyszłości, ukierunkowanym na innowacyjne i praktyczne aspekty zastosowań dydaktyki cyfrowej w oświacie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Wspierać będzie także „edukację przez całe życie” mieszkańców regionu jako jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych Małopolski w czasach Przemysłu 4.0.