Od dnia 5 maja 2020 r. znosi się ograniczenia handlu na Targowisku na płycie Rynku w Zakliczynie i Targowisku Targowica „Mój Rynek” przy ulicy Grabina w Zakliczynie ogłoszone Komunikatem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie handlu na płycie Rynku w Zakliczynie oraz Targowisku “Mój Rynek”.
Na Targowisku na płycie Rynku w Zakliczynie i Targowisku Targowica „Mój Rynek” przy ulicy Grabina w Zakliczynie dopuszczalny jest handel całym asortymentem (zgodnie z obowiązującymi na targowiskach regulaminami), jednak nadal pod warunkiem:
– stosowania się przez sprzedających do rekomendacji określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny „zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID – 19″,
– respektowania zasady, że w obrębie jednego punktu handlowego możne znajdować się maksymalnie 4 klientów,
– zachowania odstępów pomiędzy osobami, odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca co najmniej 1,5 metrów,
– respektowania zakazu samoobsługi
– towar podaje wyłącznie sprzedawca,
– zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek na targowisku przez sprzedających i kupujących (sprzedający musi ponadto posiadać płyn dezynfekcyjny, którym na bieżąco będzie dezynfekował stoisko),
– dezynfekowania rąk przy wejściu na teren targowiska przy użyciu płynu dezynfekującego,
– respektowania zaleceń i stosowania się do wytycznych obsługi targowiska.

Apeluje się jednocześnie do sprzedawców i klientów o zapewnienie i stworzenie takich warunków przy dokonywaniu sprzedaży, aby zachować wszelkie środki ostrożności i bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Dawid Chrobak