Szanowni Państwo!

Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 30.07.2020 r., godz. 8:00. 

COVID-19 - ogniska - stan na 30.07.2020 - MPWIS  

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce 30.07.2020 r