Zaawansowane są prace przy modernizacji drogi powiatowej nr 1356 K relacji Tarnów – Zakliczyn. Wykonywane są na terenie dwóch gmin – Pleśna i Zakliczyn. Nowa nakładka asfaltowa będzie położona na odcinku przeszło 18 kilometrów!

Parę lat temu wyremontowano pierwszy odcinek tej trasy przez gminę Tarnów – Koszyce Wielkie i Koszyce Małe. Teraz powiat tarnowski przygotował odważny i duży projekt modernizacji pozostałego odcinka tej trasy – przez Rzuchową, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinkę, Janowice, Wróblowice, Lusławice aż do Zakliczyna (ul. Tarnowska). Łącznie przeszło 18 kilometrów! Całkowity koszt tego zadania (po przetargu) to ponad 6,7 mln zł. Powiat tarnowski pozyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie przeszło 3,1 mln zł.

– Realizacja tak dużej inwestycji to efekt montażu finansowego środków rządowych i samorządowych. Taka współpraca przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. Poprawi się przecież znacznie komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, przebiegającej przez obszar atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo, często odwiedzany przez turystów – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie w ramach remontu będą wykonywane prace polegające na położeniu nowej nakładki asfaltowej oraz będą uzupełniane pobocza kamieniem łamanym z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach oznakowania poziomego – linie krawędziowe.