W Gwoźdźcu odbyła się małopolska inauguracja roku szkolnego 2020/2021, która połączona była z oddaniem do użytku nowej inwestycji – nowoczesnej i pełnowymiarowej sali sportowej. Służyć będzie nie tylko uczniom, ale będzie także do dyspozycji całej lokalnej społeczności.

Mszę św. inaugurującą w Małopolsce nowy rok szkolny odprawił w Kościele Parafialnym pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gwoźdźcu Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Następnie przecięto wstęgę przed otwieraną pełnowymiarową salą sportową z zapleczem szatniowo-socjalnym.

Koszt inwestycji przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu wyniósł 3,6 mln zł. Gmina Zakliczyn pozyskała na to przedsięwzięcie prawie 1,6 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Sala będzie ogólnodostępna i nie będzie miała charakteru komercyjnego. Samorząd zadbał także o zagospodarowanie terenu przed nowym obiektem.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przypomniał, że samorząd Gminy Zakliczyn na czele z Wójtem Gminy Stanisławem Chrobakiem oraz Radą Gminy po transformacji ustrojowej jako pierwszy w ówczesnym województwie tarnowskim – 1 stycznia 1992 roku zdecydował się na przejęcie oświaty i wzięcie odpowiedzialności za szkoły. Umożliwiło to zrealizowanie na terenie ziemi zakliczyńskiej wielu oświatowych inwestycji, bo samorząd nie szczędził grosza na ten cel, w tym wybudowano budynek Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu (1993 r.).

– Warto mocno podkreślić, że uroczyście otwierany dzisiaj nowy obiekt to kolejny efekt na tym terenie bardzo dobrze układającej się w ostatnim czasie współpracy samorządu ze stroną rządową. Za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję obecnym tutaj parlamentarzystom i pani małopolskiej kurator oświaty – mówił burmistrz.

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak powiedziała, że z ogromną radością wita nowy rok szkolny w gminie Zakliczyn, w której widać dbałość o szkoły, nauczycieli i infrastrukturę sportową. – Witam ten rok szkolny z wielką radością, bo dzieci i młodzież wreszcie wracają do szkół. Mam nadzieję, że już nigdy nie dojdzie do takiego zatrzymania jak w minionych miesiącach – mówiła. – Życzę Wam uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy byście byli mocni duchem i dbali o polskie dziedzictwo. Trzeba opierać się na mądrych ludziach, na fundamentach wiary i tradycji. Proszę też byście się z wielkim szacunkiem do siebie odnosili i patrzyli na siebie z sympatią.

Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego stwierdziła, że moment rozpoczęcia roku szkolnego to chwila wyjątkowa. Choćby z tego względu, że snuje się plany na przyszłość.

– Chcę wszystkim osobom związanym z szeroko pojętą edukacją życzyć, by aby spełnili swoje plany i zamierzenia. Młodzi ludzie, uczniowie są przyszłością Małopolski i naszego kraju. Są kluczem do rozwoju tego regionu. Musimy robić wszystko, aby tworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania przez nich wiedzy, którą będą mogli wykorzystywać w przyszłości – dodała.

Najlepsze życzenia uczniom oraz wszystkim pracownikom oświaty przekazali także parlamentarzyści – Poseł Wiesław Krajewski i Senator Kazimierz Wiatr.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion odczytała list od zarządu powiatu z gratulacjami otwarcia i oddania do użytku nowego obiektu. Przekazała od władz starostwa życzenia, aby nowy rok szkolny był czasem efektywnej nauki, licznych sukcesów, jak również dalszego rozwoju osobowości młodych ludzi w duchu wartości chrześcijańskich i obywatelskich.

Odczytane zostały też listy od wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i poseł Anny Pieczarki.

W wydarzeniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół z terenu zakliczyńskiej gminy, miejscowi radni i sołtysi, a także niektórzy honorowi obywatele gminy Zakliczyn na czele z byłym posłem Michałem Wojtkiewiczem.

Przed zwiedzaniem nowego obiektu uczestnicy wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego obejrzeli jeszcze okolicznościowy program artystyczny. Wystąpił m.in. Zespół Folklorystyczny „Mały Gwoździec”.