Zakończona została budowa ciągu pieszo-rowerowego (trzeci etap) przy drodze wojewódzkiej w Zakliczynie – od skrzyżowania z ul. Polną do ronda. A dzięki oszczędnościom powstałym przy realizacji tej inwestycji uda się także wybudować dwie zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej w Lusławicach i Faściszowej, oświetlić przejścia dla pieszych, chodniki oraz wiaty przystankowe.

Gmina Zakliczyn również w tym roku w ramach Inicjatyw Samorządowych podjęła się wykonania kolejnego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej. Na blisko 300 metrowym odcinku – od skrzyżowania z drogą gminną ul. Polna do ronda w Zakliczynie – powstał ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów wraz z zakryciem rowu i budową kanalizacji deszczowej. Wymieniono także uszkodzone krawężniki drogowe oraz usunięto barierki utrudniające widoczność kierowcom włączającym się do ruchu z ul. Polnej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków województwa małopolskiego. Po przetargu wartość robót została wyceniona na nieco ponad 288 tys. zł – dofinansowanie z WM to 144 tys. zł.

Ponieważ powstały dość znaczne oszczędności – zarówno po stronie województwa jak i gminy – za zgodą władz Małopolski wykonane zostaną jeszcze inne prace przy innym odcinku wojewódzkiej jezdni.

Wkrótce powstaną dwie zatoki autobusowe lewostronne w ciągu DW 980 relacji Jurków – Biecz. Pierwsza przy skrzyżowaniu w kierunku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, druga w okolicach sklepu w Faściszowej. Oświetlone zostaną dwa przejścia dla pieszych, chodniki oraz wiaty przystankowe przy tych zatokach. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość zadania (przetarg na te prace został już rozstrzygnięty) wyniesie 315 tys. zł. Kwota dofinansowania z WM to 157 tys. zł.

– Bardzo dziękuję panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu jak i całemu zarządowi województwa za zgodę na to, aby kwotę powstała wskutek oszczędności przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Zakliczynie wykorzystać na inne inwestycje na terenie naszej gminy – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.