W Urzędzie Miejskim w Żabnie gościliśmy Wicewojewodę Małopolski Ryszarda Pagacza. Na spotkaniu z Burmistrzem Żabna Martą Herduś oraz przedstawicielami Starosty Tarnowskiego i przedsiębiorców poruszona została kwestia uregulowania odprowadzenia wód opadowych z terenów byłych zakładów celulozy istniejącym kanałem Niedomickim w kierunku cieku Żabnica.
Na spotkaniu omówiono główne problemy jakie stwarzają się z chwilą wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych, niebezpieczeństw ze względu na bliską odległość drogi technologicznej i powtarzającego się zjawiska podrzucania odpadów komunalnych. Te problemy z którymi spotyka się samorząd Żabna podjął Pan Wojewoda i z jego udziałem oraz Gminy Żabno, Starostwa Powiatowego w Tarnowie przygotowany zostanie wniosek o przejęcie zarządzania ww. kanałem przez podmiot uprawniony, które w przyszłości zapewni skuteczne prowadzenie wód, a także oczyszczenie rejonu samego kanału.
Po spotkaniu z przedstawicielami Starostwa i przedsiębiorcami Wojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wraz z Burmistrzem Żabna Martą Herduś udali się na wizytę w teren, nad niedomicki kanał, by omówić wczesniej poruszaną problematykę. Na zakończenie wizyty w gminie Żabno, w związku z przypadającym w minionym tygodniu Światowym Dniem Seniora Burmistrz Żabna wraz z Wojewodą odwiedzili żabnieński Klub Senior +, składając życzenia okolicznościowe wszystkim uczęszczającym tutaj na zajęcia. Była to zarazem okazja by spotkać się i porozmawiać z aktywnie działającymi seniorami z naszej gminy.