Spotkanie odbyło się na rynku w Żabnie, gdzie była możliwość wysłuchania informacji o wdrożeniu dyżurów poselskich. Anna Pieczarka, Norbert Kaczmarczyk i Piotr Sak przedstawili kolejno pomysł na dyżury, będące kontynuacją ich prac w komisjach sejmowych i doświadczeń zawodowych.

Spotkanie otwarła burmistrz Żabna Marta Herduś, która życzyła powodzenia parlamentarzystom w pracy na rzecz naszych mieszkańców i gminy Żabno.

Członkostwo w komisjach sejmowych:
Norbert Kaczmarczyk: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Anna Pieczarka: Komisja ds. Petycji (z-ca przewodniczącego) Komisja Finansów Publicznych Komisja Kultury i Środków Przekazu
Piotr Sak: Komisja ds. Kontroli Państwowej Komisja ds. Infrastruktury Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.