W mijającym tygodniu w tarnowskim Ratuszu z inicjatywy wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli samorządowcy ziemi tarnowskiej, w tym poseł Anna Pieczarka oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch i radna Sejmiku Anna Mikosz. Spotkanie poświęcone zostało inicjatywie ukonstytuowania się Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, którego celem ma być pozyskiwanie środków z nowego instrumentu finansowego o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska może stać się szansą na unijne dofinansowanie zadań zgłoszonych przez poszczególne gminy, a dzięki połączeniu sił samorządów powiatu tarnowskiego, gminy Dąbrowa Tarnowska i miasta Tarnów możliwe będzie wspólne aplikowanie o dodatkowe środki UE na zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego priorytety: na zdrowie, inwestycje wodno-kanalizacyjne, gospodarkę i ochronę środowiska. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem statutu Stowarzyszenia.